• Dėl 1973 metų Lietuvos TSR Respublikinių mokslo ir technikos, literatūros ir meno premijų paskyrimo. „Tiesa“, 1973, rugpjūčio 3 d., Nr. 180 (9274), p. 1, 4. Nuorodos – pirmas ir ketvirtas puslapiai.
  • Jurijaus Martinaičio darbinė – kūrybinė biografija (Tresto “Vilniaus Statyba” valdytojas A. Žukauskas, tresto “Vilniaus Statyba” partijos komiteto sekretorius V. Baras, Profesinių sąjungų jungtinio komiteto pirmininkas S. Minčiūnas). Pirmas ir antras puslapiai.
  • Jų nuotraukos – Tresto garbės lentoje. Mūsų Statybos, 1987 m. liepos 21 d., Nr. 28 (591), p. 1.